Berita

UJIAN ONLINE

UJIAN  SEMESTER GANJIL 2021/2022

Rabu,01 Desember 2021

Kimia                                             X UNGGULAN                                             KLIK                  DISINI

Kimia                                             X REG                                                            KLIK                  DISINI

Kimia                                             XI UNGGULAN                                            KLIK                DISINI

Kimia                                             XI REG                                                           KLIK                DISINI

Kimia                                             XII UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

Kimia                                             XII REG                                                           KLIK              DISINI

 

 

Geografi                                        XI UG                                                            KLIK                 DISINI

Geografi                                        XII UG                                                            KLIK              DISINI

Geografi                                        XII REG                                                          KLIK              DISINI

Bahasa Inggris                              XII                                          KLIK               DISINI

Bahasa Inggris                              XI                                          KLIK                 DISINI

Bahasa Inggris                             X                                             KLIK                DISINI

Kamis, 02 Desember  2021

BIOLOGI                                            X UNGGULAN                                             KLIK              DISINI

BIOLOGI                                           X REG                                                            KLIK              DISINI

BIOLOGI                                           XI UNGGULAN                                            KLIK          DISINI

BIOLOGI                                          XI REG                                                           KLIK              DISINI

BIOLOGI                                           XII UNGGULAN                                            KLIK        DISINI

BIOLOGI                                          XII REG                                                           KLIK          DISINI

 

 

Sosiologi                                     XI UNGGULAN                                            KLIK          DISINI

Sosiologi                                      XII REG                                                            KLIK        DISINI

Sosiologi                                     XII UNGGULAN                                            KLIK          DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  UG                                KLIK          DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  REG                              KLIK          DISINI 

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK            DISINI 

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK           DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK             DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK           DISINI

Kamis, 09  Desember  2021

Ekonomi                                          X     REG                                                          KLIK           DISINI

Ekonomi                                          X     UG                                                             KLIK           DISINI

Prakarya                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

Prakarya                                          XI     UG                                                             KLIK           DISINI

Prakarya                                          XII     REG                                                          KLIK          DISINI

Prakarya                                          X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

PENJAS                                         X     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         X     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         XI     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                         XII     REG                                                          KLIK          DISINI

PENJAS                                       X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

Jumat, 10 Desember  2021

Matematika LM                                          X     REG                                                          KLIK       DISINI

Matematika LM                                           X     UG                                                             KLIK      DISINI

Matematika LM                                          XI     REG                                                          KLIK        DISINI

Matematika LM                                         X I    UG                                                             KLIK          DISINI

Matematika LM                                          XII     REG                                                          KLIK      DISINI

Matematika LM                                         X II    UG                                                             KLIK        DISINI

 

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XII                                                                 KLIK          DISINI

 

SABTU, 11 DESEMBER 2021

TIK                                           X                                                                  KLIK          DISINI

TIK                                           XI                                                                 KLIK           DISINI

TIK                                           XII                                                                 KLIK           DISINI

 

 

GEOGRAFI                             X    UG                                                         KLIK          DISINI

GEOGRAFI                             X    REG                                                       KLIK          DISINI

SKI                                           XI    UG                                                         KLIK          DISINI

SEJARAH                             XII    UG                                                         KLIK          DISINI

SEJARAH                             XII    REG                                                       KLIK          DISINI

 

Senin, 13 Desember  2021

SOSIOLOGI                                          X  UG                                                        KLIK          DISINI

SOSIOLOGI                                         X REG                                                        KLIK        DISINI

EKONOMI                                           XI UG   A,B,C,D                                        KLIK        DISINI

SEJARAH                                           XI    UG   IPS A, B                                      KLIK        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFI                             X    UG                                                         KLIK          DISINI

GEOGRAFI                             X    REG                                                       KLIK          DISINI

SKI                                           XI    UG                                                         KLIK          DISINI

SEJARAH                             XII    UG                                                         KLIK          DISINI

SEJARAH                             XII    REG                                                       KLIK          DISINI

 

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XII                                                                 KLIK          DISINI

 

 

 

PENJAS                                         X     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         X     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         XI     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                         XII     REG                                                          KLIK          DISINI

PENJAS                                       X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

 

 

Sejarah Indonesia                           XII  UG                                KLIK          DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  REG                              KLIK          DISINI 

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK            DISINI 

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK           DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK             DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK           DISINI

Bahasa Inggris                              XII                                          KLIK               DISINI

Bahasa Inggris                              XI                                          KLIK                 DISINI

Bahasa Inggris                             X                                             KLIK                DISINI

UJIAN MID SEMESTER GANJIL 2021/2022

Senin,04 Oktober 2021

Kimia                                             X UNGGULAN                                             KLIK                  DISINI

Kimia                                             X REG                                                            KLIK                  DISINI

Kimia                                             XI UNGGULAN                                            KLIK                 DISINI

Kimia                                             XI REG                                                           KLIK                DISINI

Kimia                                             XII UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

Kimia                                             XII REG                                                           KLIK                  DISINI

 

Geografi                                        X UNGGULAN                                              KLIK                  DISINI

Geografi                                        XI UG                                                            KLIK                  DISINI

Geografi                                        XII UG                                                            KLIK                  DISINI

Geografi                                        XII REG                                                          KLIK                DISINI

Bahasa Inggris                              XII                                          KLIK                  DISINI

Bahasa Inggris                              XI                                          KLIK                  DISINI

Bahasa Inggris                             X                                             KLIK                  DISINI

 

Selasa,05 Oktober  2021

BIOLOGI                                            X UNGGULAN                                             KLIK              DISINI

BIOLOGI                                           X REG                                                            KLIK                DISINI 

BIOLOGI                                           XI UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

BIOLOGI                                          XI REG                                                           KLIK                DISINI  

BIOLOGI                                           XII UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

BIOLOGI                                          XII REG                                                           KLIK                DISINI  

 

 

Sosiologi                                     XI UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

Sosiologi                                      XII REG                                                            KLIK              DISINI

Sosiologi                                     XII UNGGULAN                                            KLIK                DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  UG                                KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  REG                              KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK                 DISINI

Rabu,06 Oktober 2021

Fisika                                          X UNGGULAN                                             KLIK        DISINI 

Fisika                                          X REG                                                            KLIK        DISINI

Fisika                                          XI UNGGULAN                                            KLIK        DISINI 

Fisika                                           XI REG                                                           KLIK      DISINI

Fisika                                          XII                                                                    KLIK       DISINI 

 

 

 

Ekonomi                                      XII REG                                                            KLIK      DISINI

Ekonomi                                      XII UNGGULAN                                            KLIK        DISINI 

Ekonomi                                      XI UNGGULAN                                            KLIK        DISINI

 

 

Bahasa  Indonesia                           XII                                 KLIK                 DISINI

Bahasa  Indonesia                           XI                                 KLIK                  DISINI

Bahasa Indonesia                            X                                   KLIK                 DISINI

 

Kamis,07 Oktober 2021

Matematika                                          X UNGGULAN                                            KLIK          DISINI

Matematika                                         X REG                                                            KLIK            DISINI

Matematika                                         XI UNGGULAN                                           KLIK            DISINI  

Matematika                                           XI REG                                                        KLIK             DISINI

Matematika                                         XII UNGGULAN                                           KLIK             DISINI 

Matematika                                           XII REG                                                        KLIK              DISINI

 

PPKN                                         X UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        X REG                                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        XI UNGGULAN                                           KLIK            DISINI

PPKN                                          XI REG                                                        KLIK            DISINI

PPKN                                        XII UNGGULAN                                           KLIK            DISINI

PPKN                                          XII REG                                                        KLIK          DISINI

 

jumat,08 Oktober 2021

Bahasa Arab                                          X                                                               KLIK              DISINI

Bahasa Arab                                          XI                                                            KLIK              DISINI

Bahasa Arab                                          XII                                                            KLIK             DISINI

 

TAM                                         X                                                               KLIK              DISINI

TAM                                         XI                                                             KLIK              DISINI

TAM                                         XII                                                             KLIK            DISINI

 

SAbtu,09 oktober 2021

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XII                                                                 KLIK          DISINI

AL Qur’an                                           X                                                               KLIK             DISINI

AL Qur’an                                          XI                                                            KLIK               DISINI

AL Qur’an                                          XII                                                            KLIK             DISINI

 

Aqidah                                            X                                                               KLIK              DISINI

Aqidah                                           XI                                                             KLIK             DISINI

Aqidah                                           XII                                                             KLIK             DISINI

 

Senin, 11 Oktober 2021

FIQIH                                          X                                                               KLIK             DISINI

FIQIH                                          XI                                                             KLIK            DISINI

FIQIH                                          XII                                                             KLIK            DISINI 

 

SENI BUDAYA                         X REG                                                              KLIK            DISINI 

SENI BUDAYA                        X UG                                                                  KLIK          DISINI

SENI BUDAYA                         XI REG                                                              KLIK          DISINI 

SENI BUDAYA                        XI UG                                                                  KLIK        DISINI 

SENI BUDAYA                         XII REG                                                              KLIK          DISINI 

SENI BUDAYA                        XII UG                                                                  KLIK      DISINI  

 

Selasa, 12 OKtober 2021

Ekonomi                                          X     REG                                                          KLIK           DISINI

Ekonomi                                          X     UG                                                             KLIK           DISINI

Prakarya                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

Prakarya                                          XI     UG                                                             KLIK           DISINI

Prakarya                                          XII     REG                                                          KLIK          DISINI

Prakarya                                          X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

PENJAS                                         X     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         X     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         XI     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                         XII     REG                                                          KLIK          DISINI

PENJAS                                       X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

 

Rabu, 13 Oktober 2021

Matematika LM                                          X     REG                                                          KLIK       DISINI

Matematika LM                                           X     UG                                                             KLIK      DISINI

Matematika LM                                          XI     REG                                                          KLIK        DISINI

Matematika LM                                         X I    UG                                                             KLIK          DISINI

Matematika LM                                          XII     REG                                                          KLIK      DISINI

Matematika LM                                         X II    UG                                                             KLIK        DISINI

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XII                                                                 KLIK          DISINI

 

Jumat, 15 Oktober 2021

TIK                                           X                                                                  KLIK          DISINI

TIK                                           XI                                                                 KLIK           DISINI

TIK                                           XII                                                                 KLIK           DISINI

GEOGRAFI                             X    UG                                                         KLIK          DISINI

GEOGRAFI                             X    REG                                                       KLIK          DISINI

SKI                                           XI    UG                                                         KLIK          DISINI

 

 

Sabtu, 16 Oktober 2021

SOSIOLOGI                                          X  UG                                                        KLIK          DISINI

SOSIOLOGI                                         X REG                                                        KLIK        DISINI

EKONOMI                                           XI UG   A,B,C,D                                        KLIK        DISINI

SEJARAH                                           XI    UG   IPS A, B                                      KLIK        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFI                             X    UG                                                         KLIK          DISINI

GEOGRAFI                             X    REG                                                       KLIK          DISINI

SKI                                           XI    UG                                                         KLIK          DISINI

 

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XII                                                                 KLIK          DISINI

 

 

 

PENJAS                                         X     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         X     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                          XI     REG                                                          KLIK           DISINI

PENJAS                                         XI     UG                                                             KLIK           DISINI

PENJAS                                         XII     REG                                                          KLIK          DISINI

PENJAS                                       X II    UG                                                             KLIK          DISINI

 

 

 

SENI BUDAYA                         X REG                                                              KLIK            DISINI 

SENI BUDAYA                        X UG                                                                  KLIK          DISINI

SENI BUDAYA                         XI REG                                                              KLIK          DISINI 

SENI BUDAYA                        XI UG                                                                  KLIK        DISINI 

SENI BUDAYA                         XII REG                                                              KLIK          DISINI 

SENI BUDAYA                        XII UG                                                                  KLIK      DISINI  

 

 

 

 

Aqidah                                            X                                                               KLIK              DISINI

Aqidah                                           XI                                                             KLIK             DISINI

Aqidah                                           XII                                                             KLIK             DISINI

 

 

TAM                                         X                                                               KLIK              DISINI

TAM                                         XI                                                             KLIK              DISINI

TAM                                         XII                                                             KLIK            DISINI

 

 

PPKN                                         X UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        X REG                                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        XI UNGGULAN                                           KLIK            DISINI

PPKN                                          XI REG                                                        KLIK            DISINI

PPKN                                        XII UNGGULAN                                           KLIK            DISINI

PPKN                                          XII REG                                                        KLIK          DISINI

 

 

Bahasa  Indonesia                           XII                                 KLIK                 DISINI

Bahasa  Indonesia                           XI                                 KLIK                  DISINI

Bahasa Indonesia                            X                                   KLIK                 DISINI

 

 

Sejarah Indonesia                           XII  UG                                KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XII  REG                              KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK                 DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK                 DISINI

 

 

Bahasa Inggris                              XII                                          KLIK                  DISINI

Bahasa Inggris                              XI                                          KLIK                  DISINI

Bahasa Inggris                             X                                             KLIK                  DISINI

 

UJIAN SEMESTER GENAP 2021 – 2022

KAMIS,27 Mei 2021

Kimia                                             X UNGGULAN                                             KLIK                  DISINI

Kimia                                             X REG                                                            KLIK                  DISINI

Kimia                                             XI UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

Kimia                                             XI REG                                                           KLIK                  DISINI

 

Geografi                                        X UNGGULAN                                              KLIK                  DISINI

Geografi                                        XI REG                                                            KLIK                  DISINI

Geografi                                        XI UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

 

 

Bahasa Inggris                              XI                                          KLIK                  DISINI

Bahasa Inggris                             X                                             KLIK                  DISINI

 

 

Jumat,28 Mei 2021

BIOLOGI                                            X UNGGULAN                                             KLIK              DISINI

BIOLOGI                                           X REG                                                            KLIK                DISINI 

BIOLOGI                                           XI UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

BIOLOGI                                          XI REG                                                           KLIK                DISINI  

 

Sosiologi                                       X UNGGULAN                                              KLIK                  DISINI

Sosiologi                                      XI REG                                                            KLIK                DISINI 

Sosiologi                                     XI UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

 

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK                  DISINI

 

Sabtu,29 Mei 2021

Fisika                                          X UNGGULAN                                             KLIK              DISINI

Fisika                                          X REG                                                            KLIK                DISINI

Fisika                                          XI UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

Fisika                                           XI REG                                                           KLIK                DISINI

 

Ekonomi                                      X UNGGULAN                                              KLIK                DISINI

Ekonomi                                      XI REG                                                            KLIK                DISINI

Ekonomi                                      XI UNGGULAN                                            KLIK                  DISINI

 

Bahasa  Indonesia                           XI                                 KLIK                  DISINI

Bahasa Indonesia                            X                                   KLIK                  DISINI

 

 

Senin,31 Mei 2021

Matematika                                          X UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

Matematika                                         X REG                                                            KLIK               DISINI

Matematika                                         XI UNGGULAN                                           KLIK              DISINI

Matematika                                           XI REG                                                        KLIK               DISINI

 

PPKN                                         X UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        X REG                                                            KLIK               DISINI

PPKN                                        XI UNGGULAN                                           KLIK              DISINI

PPKN                                          XI REG                                                        KLIK               DISINI

 

 

Rabu,02 Juni 2021

Bahasa Arab                                          X                                                               KLIK              DISINI

Bahasa Arab                                          XI                                                            KLIK               DISINI

 

TAM                                         X                                                               KLIK              DISINI

TAM                                         XI                                                             KLIK               DISINI

 

 

Kamis,03 Juni 2021

AL Qur’an                                           X                                                               KLIK             DISINI

AL Qur’an                                          XI                                                            KLIK               DISINI

 

Aqidah                                            X                                                               KLIK              DISINI

Aqidah                                           XI                                                             KLIK              DISINI

 

 

 

Jumat, 04 Juni 2021

FIQIH                                          X                                                               KLIK             DISINI

FIQIH                                          XI                                                             KLIK               DISINI

SENI BUDAYA                         X REG                                                              KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                        X UG                                                                  KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                         XI REG                                                              KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                        XI UG                                                                  KLIK              DISINI

 

Sabtu, 05 Juni 2021

Prakarya                                          X     REG                                                          KLIK           DISINI

Prakarya                                          X     UG                                                             KLIK           DISINI

Prakarya                                          XI     REG                                                          KLIK          DISINI

Prakarya                                          X I    UG                                                             KLIK          DISINI

 

Senin, 07 Juni 2021

Matematika LM                                          X     REG                                                          KLIK           DISINI

Matematika LM                                           X     UG                                                             KLIK           DISINI

Matematika LM                                          XI     REG                                                          KLIK          DISINI

Matematika LM                                         X I    UG                                                             KLIK          DISINI

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK           DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

 

 

Selasa, 08 Juni 2021

TIK                                           X                                                                  KLIK           DISINI

TIK                                           XI                                                                 KLIK           DISINI

 

EKONOMI                                           X                                                                  KLIK           DISINI

BIOLOGI                                              X                                                                  KLIK           DISINI

GEOGRAFI                                          X                                                                  KLIK           DISINI

SKI                                                         XI                                                                 KLIK          DISINI

 

 

Rabu, 09 Juni 2021

Ekonomi                                  XI  UG                                                                KLIK           DISINI

Sejarah                                     XI    Reg                                                              KLIK           DISINI

Sejarah                                     XI    UG                                                              KLIK           DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMI                                           X                                                                  KLIK           DISINI

BIOLOGI                                              X                                                                  KLIK           DISINI

GEOGRAFI                                          X                                                                  KLIK           DISINI

SKI                                                         XI                                                                 KLIK          DISINI

 

 

 

 

 

Bahasa Inggris LM                                           X                                                                  KLIK           DISINI

Bahasa Inggris LM                                          XI                                                                 KLIK          DISINI

 

 

 

Penjas                         X REG                                                              KLIK              DISINI

Penjas                      X UG                                                                  KLIK              DISINI

Penjas                        XI REG                                                              KLIK              DISINI

Penjas                       XI UG                                                                  KLIK              DISINI

 

 

 

 

SENI BUDAYA                         X REG                                                              KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                        X UG                                                                  KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                         XI REG                                                              KLIK              DISINI

SENI BUDAYA                        XI UG                                                                  KLIK              DISINI

 

Aqidah                                            X                                                               KLIK              DISINI

Aqidah                                           XI                                                             KLIK              DISINI

 

 

TAM                                         X                                                               KLIK              DISINI

TAM                                         XI                                                             KLIK               DISINI

 

PPKN                                         X UNGGULAN                                            KLIK              DISINI

PPKN                                        X REG                                                            KLIK               DISINI

PPKN                                        XI UNGGULAN                                           KLIK              DISINI

PPKN                                          XI REG                                                        KLIK               DISINI

 

 

 

 

Bahasa  Indonesia                           XI                                 KLIK                  DISINI

Bahasa Indonesia                            X                                   KLIK                  DISINI

 

 

 

Sejarah Idonesia                              XI                                          KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           X                                             KLIK                  DISINI

 

Sejarah Indonesia                           XI  UG                                KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           XI  REG                              KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           X  UG                                 KLIK                  DISINI

Sejarah Indonesia                           X  REG                                KLIK                  DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN  AKHIR SEKOLAH

 

BAHASA INFONESIA                             KLIK SOAL     DISINI

SEJARAH INDONESIA                          KLIK SOAL     DISINI

BAHASA INGGRIS                                  KLIK SOAL     DISINI

PENJAS                                                      KLIK SOAL     DISINI

MATEMATIKA WAJIB                          KLIK SOAL     DISINI

TAM                                                           KLIK SOAL     DISINI

PAI                                                             KLIK SOAL     DISINI

BIOLOGI                                                  KLIK SOAL     DISINI

GEOGRAFI                                             KLIK SOAL     DISINI

MATEMATIKA LM      IPS                  KLIK SOAL     DISINI

MATEMATIKA LM      IPA                  KLIK SOAL     DISINI

PPKN                                                       KLIK SOAL     DISINI

KIMIA                                                      KLIK SOAL     DISINI

SOSIOLOGI                                            KLIK SOAL     DISINI

PRAKARYA                                            KLIK SOAL     DISINI

FISIKA                                                    KLIK SOAL     DISINI

EKONOMI                                             KLIK SOAL     DISINI

SENI BUDAYA                                      KLIK SOAL     DISINI

BAHASA INGGRIS LM                       KLIK SOAL     DISINI

SEJARAH MINAT                               KLIK SOAL     DISINI

AL QURAN                                            KLIK SOAL     DISINI

FIQIH                                                    KLIK SOAL     DISINI

AQIDAH                                               KLIK SOAL     DISINI

BAHASA ARAB                                   KLIK SOAL     DISINI

SKI                                                         KLIK SOAL     DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN  MID SEMESTER DAN SEMESTER GENAP

SMA AL-AZHAR MEDAN T.A 2020/2021

SENIN01 MARET 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

BIOLOGI  KELAS X UG                          KLIK SOAL     DISINI

BIOLOGI KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XI UG                        KLIK SOAL      DISINI

BIOLOGI KELAS XI REG                      KLIK SOAL     Disini

BIOLOGI KELAS XII                              KLIK SOAL     DISINI

 

GEOGRAFI KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XI                               KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XII                             KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH KELAS XI                         KLIK SOAL          DISINI

ENGLISH KELAS XII                        KLIK SOAL        DISINI

 

SELASA,02 MARET 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

KIMIA KELAS X UG                                                         KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS X REG                                                      KLIK SOAL         DISINI

KIMIA KELAS XI UG                                                       KLIK SOAL         DISINI

KIMIA KELAS XI REG                                                    KLIK SOAL         DISINI

KIMIA KELAS XII                                                           KLIK SOAL         DISINI

 

SOSIOLOGI     KELAS X UG                          KLIK SOAL                DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XI UG                        KLIK SOAL                 DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XI REG                      KLIK SOAL                 DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XII                              KLIK SOAL                 DISINI

 

 

RABU,03 Maret 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FISIKA  KELAS X UG                          KLIK SOAL       DISINI

FISIKA  KELAS X REG                       KLIK SOAL      DISINI

FISIKA KELAS XI UG                         KLIK SOAL      DISINI

FISIKA KELAS XI REG                       KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XII                               KLIK SOAL        DISINI

 

 

EKONOMI    KELAS X UG                          KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XI UG                        KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XI REG                      KLIK SOAL    DISINI

EKONOMI    KELAS XII                              KLIK SOAL      DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

BAHASA INDONESIA  KELAS X                            KLIK SOAL   DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XI                           KLIK SOAL   DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XII                         KLIK SOAL     DISINI

 

KAMIS,04 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA  KELAS X UG                           KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS X REG                         KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  REG                      KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  UG                        KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA  KELAS XII                              KLIK SOAL    DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PPKN  KELAS X   REG                         KLIK SOAL         DISINI

PPKN  KELAS X    UG                           KLIK SOAL         DISINI

PPKN KELAS XI    REG                       KLIK SOAL        DISINI 

PPKN KELAS XI     UG                         KLIK SOAL       DISINI 

PPKN KELAS XII                                 KLIK SOAL        DISINI

 

JUMAT,05 Maret 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BAHASA ARAB  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XI                        KLIK SOAL          DISINI

BAHASA ARAB KELAS XII                       KLIK SOAL          DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

TAM  KELAS X                           KLIK SOAL                             DISINI

TAM KELAS XI                          KLIK SOAL                              DISINI

TAM KELAS XII                         KLIK SOAL                              DISINI

 

 

Sabtu,06 Maret 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

AL-QURAN  KELAS X                         KLIK SOAL       DISINI

AL-QURAN KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

 

SENIN, 08 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

FIQIH  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SENI BUDAYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA  KELAS X     REG                   KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI      REG                 KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII                              KLIK SOAL        DISINI

 

SELASA, 09 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

PRAKARYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS X     REG                  KLIK SOAL         DISINI

PRAKARYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PENJAS  KELAS X     UG                    KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

Kamis, 10 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA LINTAS  KELAS X      UG                  KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS  KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH LINTAS  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XI                         KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

 

JUMAT,12 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

TIK   KELAS X                        KLIK SOAL        DISINI

TIK  KELAS XI                       KLIK SOAL        DISINI

TIK KELAS XII                     KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

EKONOMI        KELAS X   A,B,C,D        KLIK SOAL    DISINI

EKONOMI        KELAS X IA                    KLIK SOAL      DISINI 

GEOGRAFI      KELAS X    TAHFIDZ    KLIK SOAL      DISINI 

BIOLOGI          KELAS X   IS A,B            KLIK SOAL        DISINI

SKI                     KELAS XI                        KLIK SOAL      DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS              KLIK SOAL        DISINI

 

Sabtu,13 Maret 2021

LES 1

SEJARAH         KELAS X UG                   KLIK SOAL          DISINI

SEJARAH         KELAS X I   UG IS         KLIK SOAL          DISINI

SEJARAH          KELAS XI IS                 KLIK SOAL          DISINI

EKONOMI        KELAS XI   UG             KLIK SOAL            DISINI

AL-QURAN        KELAS XII                    KLIK SOAL         DISINI

 

LES 2

AQIDAH                                    KELAS XII                     KLIK SOAL       DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMAT,12 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

TIK   KELAS X                        KLIK SOAL        DISINI

TIK  KELAS XI                       KLIK SOAL        DISINI

TIK KELAS XII                     KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

EKONOMI        KELAS X   A,B,C,D        KLIK SOAL    DISINI

EKONOMI        KELAS X IA                    KLIK SOAL      DISINI 

GEOGRAFI      KELAS X    TAHFIDZ    KLIK SOAL      DISINI 

BIOLOGI          KELAS X   IS A,B            KLIK SOAL        DISINI

SKI                     KELAS XI                        KLIK SOAL      DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS              KLIK SOAL        DISINI

 

 

Sabtu,13 Maret 2021

LES 1

SEJARAH         KELAS X UG                   KLIK SOAL          DISINI

SEJARAH         KELAS X I   UG IS         KLIK SOAL          DISINI

SEJARAH          KELAS XI IS                 KLIK SOAL          DISINI

EKONOMI        KELAS XI   UG             KLIK SOAL            DISINI

AL-QURAN        KELAS XII                    KLIK SOAL         DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQIDAH                                    KELAS XII                     KLIK SOAL       DISINI

 

Kamis, 10 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA LINTAS  KELAS X                              KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH LINTAS  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XI                         KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

SELASA, 09 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

PRAKARYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS X     REG                  KLIK SOAL         DISINI

PRAKARYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PENJAS  KELAS X     UG                    KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII                            KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SENI BUDAYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA  KELAS X     REG                   KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI      REG                 KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII                              KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

AQIDAH  KELAS X                           KLIK SOAL             DISINI 

AQIDAH KELAS XI                          KLIK SOAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMAT,05 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BAHASA ARAB  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XI                        KLIK SOAL          DISINI

BAHASA ARAB KELAS XII                       KLIK SOAL          DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

TAM  KELAS X                           KLIK SOAL                             DISINI

TAM KELAS XI                          KLIK SOAL                              DISINI

TAM KELAS XII                         KLIK SOAL                              DISINI

 

 

 

 

KAMIS,04 Maret 2021

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA  KELAS X UG                           KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS X REG                         KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  REG                      KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  UG                        KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA  KELAS XII                              KLIK SOAL    DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PPKN  KELAS X   REG                         KLIK SOAL         DISINI

PPKN  KELAS X    UG                           KLIK SOAL         DISINI

PPKN KELAS XI    REG                       KLIK SOAL        DISINI 

PPKN KELAS XI     UG                         KLIK SOAL       DISINI 

PPKN KELAS XII                                 KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

BAHASA INDONESIA  KELAS X                            KLIK SOAL   DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XI                           KLIK SOAL   DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XII                         KLIK SOAL     DISINI

 

 

 

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SEJARAH  KELAS X UG                           KLIK SOAL            DISINI

SEJARAH KELAS X REG                          KLIK SOAL           DISINI

SEJARAH KELAS XI REG                        KLIK SOAL            DISINI

SEJARAH KELAS XI UG                          KLIK SOAL            DISINI

SEJARAH KELAS XII                               KLIK SOAL            DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH KELAS XI                         KLIK SOAL          DISINI

ENGLISH KELAS XII                        KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIN,29 November 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

KIMIA KELAS X UG                                                         KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS X REG                                                      KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XI UG                                                       KLIK SOAL         DISINI

KIMIA KELAS XI UG    TAHFIDZ                                KLIK SOAL         DISINI

KIMIA KELAS XI REG                                                    KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XII REG                                                  KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XII UG                                                    KLIK SOAL        DISINI

 

GEOGRAFI KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XII REG                    KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH KELAS XI                         KLIK SOAL          DISINI

ENGLISH KELAS XII                        KLIK SOAL        DISINI

 

SELASA,01 November 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BIOLOGI  KELAS X UG                          KLIK SOAL     DISINI

BIOLOGI KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XI UG                        KLIK SOAL      DISINI  

BIOLOGI KELAS XI REG                      KLIK SOAL     DISINI

BIOLOGI KELAS XII REG                     KLIK SOAL     DISINI

BIOLOGI KELAS XII UG                       KLIK SOAL      DISINI

 

SOSIOLOGI     KELAS X UG                          KLIK SOAL      DISINI 

SOSIOLOGI     KELAS XI UG                        KLIK SOAL      DISINI 

SOSIOLOGI     KELAS XI REG                      KLIK SOAL      DISINI 

SOSIOLOGI     KELAS XII REG                    KLIK SOAL       DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XII UG                       KLIK SOAL      DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SEJARAH  KELAS X UG                           KLIK SOAL    DISINI

SEJARAH KELAS X REG                          KLIK SOAL    DISINI

SEJARAH KELAS XI REG                        KLIK SOAL    DISINI

SEJARAH KELAS XI UG                          KLIK SOAL     DISINI 

SEJARAH KELAS XII REG                       KLIK SOAL    DISINI

SEJARAH KELAS XII UG                         KLIK SOAL     DISINI 

 

RABU,02 November 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FISIKA  KELAS X UG                          KLIK SOAL       DISINI 

FISIKA  KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XI UG                         KLIK SOAL        DISINI 

FISIKA KELAS XI REG                       KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XII REG                     KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

EKONOMI    KELAS X UG                          KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XI UG                        KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XI REG                      KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XII REG                    KLIK SOAL      DISINI

EKONOMI    KELAS XII UG                       KLIK SOAL      DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

BAHASA INDONESIA  KELAS X                            KLIK SOAL    DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XI                           KLIK SOAL    DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XII                         KLIK SOAL     DISINI

 

KAMIS,03 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA  KELAS X UG                           KLIK SOAL   DISINI

MATEMATIKA KELAS X REG                         KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  REG                      KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  UG                        KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA KELAS XII REG                     KLIK SOAL    DISINI

MATEMATIKA  KELAS XII UG                       KLIK SOAL    DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PPKN  KELAS X   REG                         KLIK SOAL           DISINI

PPKN  KELAS X    UG                           KLIK SOAL          DISINI 

PPKN KELAS XI    REG                       KLIK SOAL           DISINI

PPKN KELAS XI     UG                         KLIK SOAL          DISINI

PPKN KELAS XII     REG                     KLIK SOAL         DISINI

PPKN KELAS XII     UG                        KLIK SOAL        DISINI

 

JUMAT,04 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BAHASA ARAB  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

TAM  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

SABTU,05 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

AL-QURAN  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

AQIDAH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

SENIN, 07 DESEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FIQIH  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SENI BUDAYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA  KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

SELASA, 08 Desember 2020 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

PRAKARYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PENJAS  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

Kamis, 09  Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA LINTAS  KELAS X                               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH LINTAS  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XI                         KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

 

JUMAT, 11 DESEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

TIK   KELAS X                        KLIK SOAL        DISINI

TIK  KELAS XI                       KLIK SOAL        DISINI

TIK KELAS XII                     KLIK SOAL         DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

EKONOMI        KELAS X   A,B,C,D        KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI        KELAS X IA                    KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI      KELAS X    TAHFIDZ    KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI          KELAS X   IS A,B            KLIK SOAL        DISINI

SKI                     KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS   UG     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS   REG  KLIK SOAL        DISINI

 

SABTU, 12  DESEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

EKONOMI   KELAS XI UG                     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  X  UG                     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  XI  REG                 KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  XI  UG                   KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMAT,04 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BAHASA ARAB  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

TAM  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

SABTU,05 Desember 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

AL-QURAN  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

AQIDAH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

SENIN, 07 DESEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FIQIH  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SENI BUDAYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA  KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIN,21 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

KIMIA KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XII REG                     KLIK SOAL        DISINI

KIMIA KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

GEOGRAFI KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XII REG                    KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH  KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

 

SELASA,22 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BIOLOGI  KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XII REG                     KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

SOSIOLOGI     KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XII REG                    KLIK SOAL        DISINI

SOSIOLOGI     KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SEJARAH  KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH KELAS X REG                          KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH KELAS XI REG                        KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH KELAS XI UG                          KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH KELAS XII REG                       KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH KELAS XII UG                         KLIK SOAL        DISINI

 

 

RABU,23 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FISIKA  KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

FISIKA  KELAS X REG                       KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XI UG                         KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XI REG                       KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XII REG                     KLIK SOAL        DISINI

FISIKA KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

EKONOMI    KELAS X UG                          KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI    KELAS XI UG                        KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI    KELAS XI REG                      KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI    KELAS XII REG                    KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI    KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

BAHASA INDONESIA  KELAS X                            KLIK SOAL        DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XI                           KLIK SOAL        DISINI

BAHASA INDONESIA KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

KAMIS,24 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA  KELAS X UG                           KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA  KELAS X UG   TAHFIDZ     KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA KELAS X REG                         KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  REG                      KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA KELAS XI  UG                        KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA KELAS XII REG                     KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA  KELAS XII UG                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PPKN  KELAS X   REG                         KLIK SOAL        DISINI

PPKN  KELAS X    UG                           KLIK SOAL        DISINI

PPKN KELAS XI    REG                       KLIK SOAL        DISINI

PPKN KELAS XI     UG                         KLIK SOAL        DISINI

PPKN KELAS XII     REG                     KLIK SOAL        DISINI

PPKN KELAS XII     UG                        KLIK SOAL        DISINI

 

JUMAT,25 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

BAHASA ARAB  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

BAHASA ARAB KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

TAM  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

TAM KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

SABTU,26 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

AL-QURAN  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

AL-QURAN KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

AQIDAH  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

AQIDAH KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

 

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

FIQIH  KELAS X                           KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XI                          KLIK SOAL        DISINI

FIQIH KELAS XII                         KLIK SOAL        DISINI

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

SENI BUDAYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA  KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

SENI BUDAYA KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

PRAKARYA  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

PRAKARYA KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

PENJAS  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

PENJAS KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

RABU, 30  SEPTEMBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

MATEMATIKA LINTAS  KELAS X     UG                     KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS X     REG                  KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI     UG                   KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XI      REG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII      UG               KLIK SOAL        DISINI

MATEMATIKA LINTAS KELAS XII      REG            KLIK SOAL        DISINI

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

ENGLISH LINTAS  KELAS X                          KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XI                         KLIK SOAL        DISINI

ENGLISH LINTAS KELAS XII                       KLIK SOAL        DISINI

 

KAMIS, 01  OKTOBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

TIK   KELAS X                        KLIK SOAL        DISINI

TIK  KELAS XI                       KLIK SOAL        DISINI

TIK KELAS XII                     KLIK SOAL         DISINI

 

 

 

LES 2  (10:45 – 12:15)

EKONOMI        KELAS X   A,B,C,D        KLIK SOAL        DISINI

EKONOMI        KELAS X IA                    KLIK SOAL        DISINI

GEOGRAFI      KELAS X    TAHFIDZ    KLIK SOAL        DISINI

BIOLOGI          KELAS X   IS A,B            KLIK SOAL        DISINI

SKI                     KELAS XI                        KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS   UG     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH         KELAS XII  IPS   REG  KLIK SOAL        DISINI

 

 

JUMAT, 02  OKTOBER 2020

LES 1  (08:55 – 10:25)

EKONOMI   KELAS XI UG                     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  X  UG                     KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  XI  REG                 KLIK SOAL        DISINI

SEJARAH    KELAS  XI  UG                   KLIK SOAL        DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENERIMAAN SISWA BARU 2020/2021

LINK GRUB WA :

SILAHKAN BERGABUNG                 KLIK   DISINI

ANGKET SISWA BARU                      KLIK   DISINI

LINK ENGLISH QUESIONNER         KLIK DISINI

LINK SOAL PENJARINGAN KELAS

BAHASA INGGRIS                              KLIK   DISINI

PROGRAM IPA                                     KLIK  DISINI

PROGRAM IPS                                      KLIK DISINI

 

MEDIA SOSIAL

FACEBOOK         SMA UNGGULAN AL-AZHAR MEDAN

INSTAGRAM      sma.alazharmedan

YOUTUBE           SMA UNGGULAN AL-AZHAR MEDAN

EMAIL                  sma.alazharmedan84@gmail.com

 

 

LINK MASA TAARUF DARING

  1. KEGIATAN SELAMA JAM WALI                               KLIK                         DISINI
  2. KATA SAMBUTAN PKS II                                            KLIK                         DISINI
  3. KATA SAMBUTAN PKS III                                          KLIK                          DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULANGAN SEMESTER GENAP
SMA AL-AZHAR MEDAN T.A 2020/2021

Senin, 08 -06 – 2020 (08.25 – 10.00 WIB )

Kimia kelas         XI REG                                     Klik soal       DISINI

Kimia kelas         XI UG                                        Klik soal       DISINI

Kimia kelas        X REG                                       Klik soal       DISINI

Kimia kelas           X UG                                       Klik soal       DISINI

Geografi                XI UG                                      Klik soal        DISINI

Geografi                XI REG                                   Klik soal        DISINI

Geografi                X REG                                     Klik soal        DISINI

Geografi                X UG                                       Klik soal        DISINI

PUKUL 10.30 – 12.15 WIB

Bahasa Inggris       KELAS X                             Klik Soal        DISINI

Bahasa Inggris       KELAS XI                           Klik Soal        DISINI

 

Selasa, 09 -06 – 2020 (08.25 – 10.00 WIB )

BIOLOGI  kelas              XI REG                         Klik soal       DISINI

BIOLOGI kelas                XI UG                           Klik soal       DISINI

BIOLOGI kelas                X REG                          Klik soal       DISINI

BIOLOGI kelas                X UG                             Klik soal       DISINI

SOSIOLOGI  kelas         XI                                   Klik soal       DISINI

SOSIOLOGI  kelas         X                                    Klik soal       DISINI

 

PUKUL 10.30 – 12.15 WIB

SEJARAH  kelas         XI UG                            Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         XI   REG                         Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         X  UG                            Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         X    REG                         Klik soal       DISINI

 

Rabu, 10 -06 – 2020 (08.25 – 10.00 WIB )

BAHASA INDONESIA                XI                          Klik soal       DISINI

BAHASA INDONESIA                X                            Klik soal       DISINI

 

PUKUL 10.30 – 12.15 WIB

EKONOMI   kelas         X UG IS                           Klik soal       DISINI

EKONOMI   kelas         X IS                                  Klik soal       DISINI

EKONOMI   kelas         XI UG IS                         Klik soal       DISINI

EKONOMI   kelas         XI IS                                Klik soal       DISINI

FISIKA          kelas         X UG                               Klik soal       DISINI

FISIKA          kelas         X REG                            Klik soal       DISINI

FISIKA          kelas         XI                                   Klik soal       DISINI

 

 

kamis, 11 -06 – 2020 (08.25 – 10.00 WIB )

PPKN  kelas              XI REG                          Klik soal       DISINI

PPKN  kelas              XI UG                             Klik soal       DISINI

PPKN  kelas              X UG                               Klik soal       DISINI

PPKN  kelas              X   REG                           Klik soal       DISINI

 

PUKUL 10.30 – 12.30 WIB

MM   kelas         XI                                        Klik soal       DISINI

MM   kelas         X UG                                  Klik soal       DISINI

MM   kelas         X REG                               Klik soal        DISINI

 

jumat, 12 -06 – 2020 (08.25 – 10.15 WIB )

BAHASA ARAB  kelas              XI                           Klik soal       DISINI

BAHASA ARAB  kelas              X                             Klik soal       DISINI

 

 

TAM  kelas              XI                               Klik soal       DISINI

TAM  kelas              X                                 Klik soal       DISINI

 

sabtu, 13 -06 – 2020 (08.25 – 10.15 WIB )

MM  kelas                             XI                           Klik soal       DISINI

MM  kelas                             X                             Klik soal       DISINI

MM  kelas                             X IA ,IS,UG IS     Klik soal       DISINI

 

EKONOMI  kelas               X  UG                      Klik soal       DISINI

EKONOMI  kelas               X   IA                      Klik soal       DISINI

EKONOMI  kelas               XI UG                     Klik soal       DISINI

GEOGRAFI  kelas             X                              Klik soal       DISINI

BIOLOGI       kelas            X IS                         Klik soal       DISINI

BIOLOGI       kelas            X                              Klik soal       DISINI

 

SEJARAH  kelas         XI UG                            Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         XI   REG                        Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         X  REG                            Klik soal       DISINI

SEJARAH  kelas         X  UG                              Klik soal       DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. UJIAN AKHIR SEKOLAH ONLINE SMA AL – AZHAR MEDAN

RABU, 18-03-2020

MATEMATIKA  IPA & IPS      KLIK SOAL                                DISINI

 

KAMIS, 19-03-2020

I.  WAKTU UJIAN 07.30 -09.40 WIB

MATEMATIKA      IPA          KLIK SOAL                                DISINI

SEJARAH               IPS           KLIK SOAL                                 DISINI

 

II.  WAKTU UJIAN 10.00 -12.10 WIB

TAM                   IPA & IPS         KLIK SOAL                                DISINI

 

JUMAT, 20-03-2020

I.  WAKTU UJIAN 07.30 -09.40 WIB

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM                KLIK SOAL                                  DISINI

 

II.  WAKTU UJIAN 10.00 -12.10 WIB

BIOLOGI                                                          KLIK SOAL                                DISINI

GEOGRAFI                                                      KLIK SOAL                                DISINI

 

Sabtu, 21 Maret 2020

1. Waktu ujian 07.30 – 09.40 wib

Sejarah    klik soal    disini

 

2.Waktu ujian 10.00 – 12.10 wib

PPKN       klik soal     disini

 

SENIN, 23-03-2020

I.  WAKTU UJIAN 07.30 -09.40 WIB

KIMIA                            KLIK SOAL                                  DISINI

SOSIOLOGI                  KLIK SOAL                                  DISINI

 

II.  WAKTU UJIAN 10.00 -12.10 WIB

PRAKARYA                   KLIK SOAL                                DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN  SUSULAN MID  SEMESTER KELAS X DAN XI

JUM’AT, 13 MARET 2020

BAHASA INGGRIS            KELAS X UNGGULAN                              KLIK SOAL    DISINI

BAHASA INGGRIS            KELAS XI UNGGULAN                            KLIK SOAL    DISINI

BAHASA INGGRIS            KELAS X & XI REGULER                        KLIK SOAL    DISINI

 

 

 

MATEMATIKA KELAS XI                                        KLIK SOAL DISINI

MATEMATIKA KELAS X

(X UG IS,X IA A & X IS)                                            KLIK SOAL DISINI

 

MATEMATIKA KELAS X

(X UG A,X UG B, X UG C & X UG TAHFIDZ)      KLIK SOAL DISINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN SEMESTER

SENIN, 02 MARET 2020

KIMIA                                  KLIK DISINI             SOAL

GEOGRAFI                          KLIK DISINI            SOAL

BAHASA INGGRIS           KLIK DISINI             SOAL

 

SELASA, 03 MARET 2020

BIOLOGI                                   KLIK DISINI             SOAL

SOSIOLOGI                             KLIK DISINI              SOAL

MATEMATIKA IPA               KLIK DISINI             SOAL

MATEMATIKA IPS               KLIK DISINI             SOAL

 

RABU, 04 MARET 2020

BAHASA INDONESIA           KLIK DISINI              SOAL

EKONOMI                                KLIK DISINI              SOAL

FISIKA                                      KLIK DISINI              SOAL

 

 

 

 

 

 

SENIN, 10-02-2020

BAHASA INDONESIA     KLIK DISINI       SOAL

BAHASA INGGRIS           KLIK DISINI       SOAL

SELASA,11-02-2020

BIOLOGI                            KLIK DISINI        SOAL

SOSIOLOGI                       KLIK DISINI        SOAL

MATEMATIKA IPA         KLIK DISINI         SOAL

MATEMATIKA IPS         KLIK DISINI          SOAL

 

RABU,12-02-2020

KIMIA               KLIK DISINI            SOAL

GEOGRAFI      KLIK DISINI            SOAL

FISIKA              KLIK DISINI            SOAL

EKONOMI      KLIK DISINI             SOAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN MID SEMESTER
TIK KELAS X KLIK LINK INI : https://forms.gle/WjNhD3jNePQKvBdT8
TIK KELAS XI KLIK LINK INI : https://forms.gle/2sLqaoVVePRYQ6bA9
TIK KELAS X II KLIK LINK INI : https://forms.gle/yPuvtyDtzVfjZxw6A

UJIAN MID ONLINE KELAS X DAN XI
SABTU :
BAHASA INGGRIS KELAS X KLIK LINK INI : https://forms.gle/VfrDxtmAtwJV7Wwi7
BAHASA INGGRIS KELAS XI KLIK LINK INI : https://forms.gle/a9BnYGbsXft6SxtV9

MATEMATIKA KELAS X KLIK LINK INI : https://forms.gle/Q28PJtWH4R4xvD2p6
MATEMATIKA KELAS XI KLIK LINK INI : https://forms.gle/qc3qG5z7eJ8MeoPq7

KAMIS :
BAHASA INDONESIA KLIK LINK INI : https://forms.gle/zddybLuRkQ1ufe5x5
BAHASA INGGRIS LM KLIK LINK INI : https://forms.gle/Qzq5x44xKfovPZvAA

JUM’AT
BIOLOGI KLIK LINK INI : https://forms.gle/B6yYCu3gPLXyETQ29
SOSIOLOGI KLIK LINK INI : https://forms.gle/pHxfWuQZqnsHcPN38
MATEMATIKA IPA KLIK LINK INI : https://forms.gle/uHrDMzBjbK3wKZ4Y6
MATEMATIKA IPS KLIK LINK INI : https://forms.gle/FmqjWsQSLgkccAPc7

SABTU
KIMIA KLIK LINK INI : https://forms.gle/GogAsG69eMLDsw1c7
GEOGRAFI KLIK LINK INI : https://forms.gle/g1Z646wdvJXzv65N7
FISIKA KLIK LINK INI : https://forms.gle/aKzfKj6cF7Qv82uD9
EKONOMI KLIK LINK INI : https://forms.gle/WmU7uXHGSjfohGfE9

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]